A.N.B.I. Status

Joeboentoe is per 1 januari 2017 een ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Er zijn vooral op het gebied van belastingen een aantal grote voordelen die de ANBI status met zich mee brengt: 

Belastingaftrek Gift

De gehele gift is van de belasting aftrekbaar indien wij deze gezamenlijk in een overeenkomst vastleggen. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt minstens vijf jaar. Je kunt op deze website berekenen hoeveel je aftrek bedraagt.

Ook eenmalige giften kun je onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekken. Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden waaraan deze gift moet voldoen en hoe hoog de aftrek is.

Ook voor onze stichting zijn er een aantal interessante voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Hieronder de links naar:

 

Stichting Joeboentoe | RSIN 8563 20 675, SBI CODE 94993, onze contactgegevens en de functie en namen van de leden van ons bestuur.