Financieel Jaaroverzicht 2016

Het jaar 2016 was een beetje een raar jaar voor Stichting Joeboentoe. Problemen met de ontwikkeling van de website hebben een tijdige livegang verhinderd en hierdoor bestaat het jaar voornamelijk uit kosten.

Balans 2016

Activa       Passiva    
Ontwikkelingskosten website € 1.851,30     R.C. T. Brehmer € 1.655,28  
Afschrijving (3 jaar) € 308,55-     Resultaat boekjaar € 112,53-  
Bank – Triodos € 0,00          
             
Totaal € 1.542,75       € 1.542,75  

 

Resultatenrekening 2016

Opbrengsten
   
Begeleiding vrijwilligers                      €  1.358,55
Donateurs 60,00
Totaal opbrengsten                     
€ 
1.418,55
     
Kosten
   
Algemeen    
Oprichtingskosten 350,00
Afschrijvingskosten 308,55
Bankkosten 70,01
     
Exploitatie    
Reiskosten 802,52
     
Totaal kosten
1.531,08
     
Resultaat boekjaar
-112,35