Loonbeleid en beleidsplan

Loonbeleid Bestuur Joeboentoe

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De oprichter ontvangt een onkostenvergoeding van 600 euro per maand aangezien hij fulltime aan het werk is in Oeganda. Om administratieve rompslomp te voorkomen is hij zelf verantwoordelijk voor zijn huisvesting, eten, (lokale) reiskosten, verzekeringen en eventuele kosten voor het gebruik van malariapillen. Het werkvisum en de vlucht worden door Joeboentoe betaald. 

Loonbeleid Medewerkers Joeboentoe

Wij werken met vrijwilligers die, indien zij fulltime in een ontwikkelingsland werken, een onkostenvergoeding ontvangen. De hoogte is afhankelijk van het land waarin zij verblijven. De stichting betaalt voor de vliegreis, het werkvisum en in de meeste gevallen voor de accommodatie.

Beleidsplan ~ Samenvatting

Joeboentoe is een stichting die projecten uitvoert en vrijwilligers in ontwikkelingslanden begeleidt. Wij zijn onze werkzaamheden gestart in Oeganda waarbij het ons doel is om binnen vijf jaar ook in de buurlanden actief te zijn. Ons streven is om vrijwilligers tegen minimale kosten te begeleiden en projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit bewerkstelligen wij door een zeer sober beloningsbeleid en de samenwerking met lokale non-profit community based organisations. Onze website is een crowdfundingplatform waarop naast onze eigen projecten ook (door ons geselecteerde) projecten geplaatst kunnen worden door mensen buiten de stichting. Deze projecten worden vervolgens gezamenlijk uitgevoerd.

Wij werken in Nederland samen met gemeente Deventer. In Oeganda werken wij nauw samen met de Katholieke Kerk. Onze projecten zullen echter niet puur gericht zijn op mensen met een Christelijk geloof, Joeboentoe onderscheidt niet op basis van religie en tracht zo breed mogelijk de lokale situatie te verbeteren.

Inleiding

Joeboentoe is een Nederlandse verbastering van het Afrikaanse woord 'ubuntu'. Zeer simpel gesteld kun je dit vertalen met 'samen één zijn'. De stichting is ontstaan door persoonlijke ervaringen met de hoge kosten van vrijwilligerswerk en de realisatie dat zeer veel projecten falen door enerzijds te hoge overhead en anderzijds slecht management on site. Wij streven naar maximale efficiëntie met betrekking tot onze projecten en minimale kosten voor vrijwilligers.

Onze inkomsten bestaan uit donaties en de opbrengsten die wij genereren uit het begeleiden van vrijwilligers in ontwikkelingsland(-en). Een aspect van ons aanbod bij vrijwilligerswerk, is lokale opvang: vrijwilligers hebben de mogelijkheid om bij lokale gezinnen te verblijven. Dit is niet alleen goed voor de culturele uitwisseling, het draagt direct bij aan de lokale welvaart aangezien de vrijwilligers het gezin betalen voor hun verblijf.

Het bestuur van Joeboentoe

Op het moment van schrijven bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

  • Esther Cup – Secretaris
  • Merijn Rutgers – Penningmeester
  • Thijs Brehmer – Voorzitter

Doelstelling

Joeboentoe heeft als doelstelling het bewerkstelligen van synergie, het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden, de uitwisseling van culturele normen en waarden, het verspreiden van de ubuntugedachte en als laatste het zo voordelig mogelijk begeleiden van vrijwilligers. Door middel van donateurs en eventuele subsidies gaan wij deze doelen bereiken.

Beleidsplan inzake ANBI status

Op onze website geven wij volledige financiële openheid. Op de pagina http://joeboentoe.nl/nl/over-joeboentoe/anbi-stichting/ (inclusief vervolgpagina’s) staat alle benodigde informatie.

Conclusie

Met Joeboentoe slaan we een nieuwe weg in op het gebied van vrijwilligerswerk en ontwikkelingsprojecten. Zoals het een stichting betaamt zullen wij voornamelijk met vrijwilligers werken. Op die manier zorgen wij voor een maximale efficiëntie met betrekking tot de geldstromen. Wij zijn er van overtuigd dat de tijd rijp is voor een onbaatzuchtige aanpak, jij ook?