Financieel Model

Less is more?

In de eerste versie van deze tekst stond een verhaal over de enorme bedragen die directeuren en managers verdienen bij grote en kleinere stichtingen. We hebben besloten om het ‘less is more’ principe niet alleen op ons loonbeleid toe te passen maar ook op deze tekst.

Lokale Werknemer

Een vrijwilliger die fulltime in Oeganda werkt, krijgt een onkostenvergoeding van 600 euro per maand. Joeboentoe betaalt de reiskosten en het werkvisum. In andere ontwikkelingslanden kan een andere vergoeding gelden; deze is afhankelijk van het land. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de beslissing genomen om geen vergoeding te ontvangen voor hun werkzaamheden. De oprichter is fulltime voor Joeboentoe werkzaam in Oeganda en ontvangt een onkostenvergoeding van 500 euro per maand. 

Lokale Partners

Joeboentoe werkt samen met lokale non-profit CBO’s (Community Based Organisation) of stichtingen (met een sober loonbeleid). Het doel van onze lokale partners moet zijn om zoveel mogelijk mensen een eerlijk loon te betalen.

Non-profit?

Non-profit wordt meestal uitgelegd als een organisatie zonder winstoogmerk. Voor ons is non-profit echter eerder de ubuntu gedachte; hoe kan ik blij zijn als anderen niets hebben? Dit houdt in dat wij geen directeur hebben die een enorm loon ontvangt en dat wij goed bekijken hoe wij onze uitgaven tot een minimum kunnen beperken. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat het geld terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben. Het is namelijk ons doel om mensen in ontwikkelingslanden te helpen en vrijwilligers zo voordelig mogelijk op te vangen en te begeleiden.

De 'winst' die wij aan het einde van het jaar hebben, komt weer goed terecht. 50 % gaat naar onze projecten en 50 % wordt naar rato teruggegeven aan de vrijwilligers die dat jaar bij ons vrijwilligerswerk hebben verricht.