Wat is Joeboentoe?

Joeboentoe is een stichting met een nieuwe kijk op vrijwilligerswerk en projecten in ontwikkelingslanden.

Wat bedoelen we hiermee? De oprichting van Joeboentoe is het resultaat van persoonlijke ervaringen met vrijwilligerswerk en projecten in ontwikkelingslanden. Helaas zien we dat het maken van winst of het uitkeren van hoge lonen belangrijker is dan het helpen van mensen. Dit heeft als gevolg dat vrijwilligers veel geld betalen en dat het ingezamelde geld voor projecten niet efficiënt besteed wordt. Wij doen het anders.

Vrijwilligers

Je hebt als vrijwilliger de mogelijkheid om bij lokale gezinnen te verblijven. Dit is niet alleen erg leuk en leerzaam, hiermee steunen we ook de lokale economie. Het is ons doel om de kosten voor de vrijwilliger zo laag mogelijk te maken en een veelzijdig aanbod van vrijwilligerswerk te bieden.

Projecten

Samenwerking en kennisdeling is voor Joeboentoe van groot belang. Onze website is een crowdfunding platform: voor onze eigen projecten maar ook voor mensen die een goed idee hebben en dat graag met ons willen uitvoeren. Ons team zal het project begeleiden en monitoren.

Missie

Het is onze missie om in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk mensen te helpen en vrijwilligers tegen zo laag mogelijke kosten te laten helpen. Daarnaast helpen we met onze eigen projecten mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken en ondersteunen we mensen met slimme ideeën bij hun projecten. 

Visie

Onze visie richt zich op het uitbreiden van Joeboentoe naar andere ontwikkelingslanden. Het is onze droom dat we gezamenlijk op zoek gaan naar manieren waarop we de huidige problemen kunnen oplossen en potentiële problemen kunnen voorkomen. Durf groot te dromen! 

Strategie

Hoe gaan we dit doen? Dat is simpel. Met de tijd zullen meer mensen in gaan zien dat alleen samenwerking tot oplossingen zal leiden!

Lees meer over Joeboentoe en haar loonbeleid en beleidsplan.