Skip to content

ANBI Stichting

Wat Is Een ANBI Stichting?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, als u op deze link klikt, kunt u ze doornemen. Sommige van de voorwaarden hebben een link naar aanvullende informatie.

Hieronder kunt u alle gegevens van de Stichting Joeboentoe in zien. En als u vindt dat wij goed werk doen, helpt u ons dan bij ons meest recente project voor schoon drinkwater in een afgelegen gebied in Oeganda.

Gegevens Stichting

Postadres Boskrekel 24 | Postcode 7423 HC | Deventer, Nederland

Bereikbaar via de telefoon op +25678 – 368 68 75 of via info@joeboentoe.nl

RSIN 8563.20.675

Beloningsbeleid

De stichting Joeboentoe heeft geen personeelsleden of vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn en voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. Het heeft een bestuur (drie leden) die hun werkzaamheden uitvoeren zonder hiervoor een beloning te ontvangen. De voorzitter, T. Brehmer, heeft tot start 2022 een onkostenvergoeding ontvangen van maximaal € 200 per maand.

Bestuur

Het bestuur van stichting Joeboentoe bestaat uit:

E.J.W. Roskam-Cup | Secretaris
M. Rutgers | Penningmeester
T. Brehmer | Voorzitter

Actueel Verslag Uitgevoerde Activiteiten

Hier vindt u een actueel overzicht van de uitgevoerde activiteiten sinds onze oprichting, onderverdeeld per jaar. U kunt het actueel verslag uitgevoerde activiteiten hier downloaden/bekijken.

Beleidsplan

Ieder jaar publiceren wij het beleidsplan voor het komende jaar. U kunt het beleidsplan voor 2023 hier downloaden/bekijken.

Voorwaarden

Hieronder ziet u alle voorwaarden waaraan wij moeten voldoen als ANBI Stichting. 

Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.